"Насилственото знание не е трайно"! /Платон/

ПРОГРАМИ

Програми:


Чрез платформата в нашия сайт можем да помогнем на желаещите от всяка точка на света да се включат в обучение, което да създаде по-справедливо и устойчиво глобално общество.

По настоящем се предлагат курсове и програми, които са описани според специфика или направление:

ПРЕДЛАГАНИ ПРОГРАМИ:

1. Експерт в интернет пазаруването - срок на обучение 30 дни

2. Акварел онлайн обучение - срок на обучение три месеца

3. Акрилна живопис онлайн обучение - срок на обучение три месеца

4. Археология онлайн обучение - срок на обучение три месеца

5. Графика онлайн обучение - срок на обучение три месеца

6. История на изкуството онлайн обучение - срок на обучение три месеца

7. Маслена живопис онлайн обучение - срок на обучение три месеца

8. Митология и окултизъм онлайн обучение - срок на обучение три месеца

9. Музеология дистанционно обучение - срок на обучение три месеца

10. Религия онлайн обучение - срок на обучение три месеца

11. Създаване на комикси - срок на обучение три месеца

12. Създаване на фалшификати - срок на обучение три месеца

13. Оценител на произведения на изкуството - срок на обучение три месеца

14. Мозайка - техника и технология - срок на обучение три месеца

15. Иконопис за деца - срок на обучение три месеца

16. Иконопис за възрастни - срок на обучение един месец /кратък курс/

17. Иконопис за възрастни - срок на обучение три месеца /разширена програма/

18. Консервация и реставрация - срок на обучение един месец /кратък курс/

19. Консервация и реставрация - срок на обучение три месеца /разширена програма/

20. Стенопис - /кратък курс/ - срок на обучение един месец

21. Стенопис - фреско - /разширена програма/ - срок на обучение три месеца

22. Калиграфия - срок на обучение един месец

23. Калиграфия - срок на обучение три месеца /разширена програма/

24. Поезия и фолклорни приказки - срок на обучение два месеца

25. Творческо писане - срок на обучение един месец /кратък курс/

26. Творческо писане - срок на обучение три месеца /разширена програма/

27. Стъклопис - срок на обучение три месеца

28. Киберпрестъпления и киберсигурност

29. Трафикът на културно-исторически ценности

30. Консервация и реставрация на книги и ръкописи

31. Класически латински - срок на обучение един месец

32. Анатомия на човешкото тяло - рисуване - срок на обучение един месец

33. Специализация в Предприятие Кастро - срок на обучение четири месеца

34. Индивидуално обучение

 

Обучение по заявка:

Желаете да задълбочите познанията си в определена област:

Разработваме програми свързани с предмета на дейност и по заявка.

 

Повече информация

Добавете Вашия курс или обучение:
Вие сте преподавател, изследовател или специалист с дългогодишна практика в определена област. Желаете Вашата разработка да достигне до по-голям кръг от хора. Можете да ни изпратите материалите в текстов /Word/ файл и ние ще се свържем с Вас.

Притежавате ли и имате ли правата върху интелектуалната собственост /авторските права/ за Ваша разработка? Бихте ли били склонни да споделите Вашата разработка в курс или обучение?

Ако отговорът е ДА можете да се свържете с нас.

Свържете се с нас

Copyright © Castrobg.com All Rights Reserved