РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ

ЗА ТЪРСЕЩИ ОБУЧЕНИЕ И КУРСОВЕ ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ - ДИПЛОМНИ ПРОЕКТИ / РАЗРАБОТКИ /

/Индивидуална разработка на дипломни работи, курсови работи, есета, реферати или магистърски тези, презентации/.

Модулни програми за обучение по определена тема или сфера могат да бъдат разработени по заявка. Програмата или курсът ще бъде добавен в системата и желаещите ще имат възможност да задълбочат познанията си в определена област.

За разработка на определен модул /курс/ е необходимо да изпратите предложение за разработка /описвате желаният курс - тема/ и го изпращате до нашият екип.

Работим и с външни специалисти /магистри, специалисти с науно образователни степени доктор и доцент/, които с техните компетенции в определени области ще задоволят Вашите изисквания за съставянето на курс или обучение.

Курсовете могат да бъдат създадени и като дипломни проекти / работи / WORD или pdf /epub електронни книги готови за печат.

Цената за дипломен проект, курс или разработка е според обема 100 страници - 800 лева -/без снимковия, графичен или илюстративен материал/ чист текст шрифт Times New Roman - стандартен размер 14 /снимките, графиките, преводи от други езици за разработката НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО/. Ако имате Ваши графики, рисунки или снимков материал е необходимо предварително да ни го изпратите с описание на файловете.

Изходните материали ще бъдат написани на български език, стилово издържани и подредени, готови за печат, технически отговарящи на разработената тема. Посочките /позоваването/, цитати и др. се отбелязват или под черта или се индексират в края на глава или произведение и се посочва от къде е цитата или кой е автора, страница и т.н. /Използваме литература на немски, английски, френски, холандски, гръцки и японски език/. За други езици предварително уточняваме детайлите.

Материалите получавате записани на DVD-R диск с приложенията и текста с препоръчана поща на посочен от Вас адрес.

Време за разработка на материал от 100 страници - 45 работни дни.

Всяка разработка е уникална и не повтаря други автори, разработва се единствено за целта и желанието на потребителя.

Области на разработките: Изобразително изкуство, История на изкуството, Живопис, Графика, Реставрация и консервация, Техники в изобразителното изкуство, История и Археология, Археометрия, Педагогика /Начална и предучилищна педагогика, Специална, Социална/, Методика, Технологии, Музеология, Библиотечно- информационни науки, Културно историческо наследство, Християнско изкуство, Агиология, Религия, История на религиите, Църковна археология, Архитектура, Дизайн, Мода, Български език и летература, Психология, Журналистика, Кино, Театър, Културология, Мултимедийни технологии, Европейско сътрудничество и интеграция, Английски език и литература.

/цената за написване на английски език се договаря допълнително, както и сроковете/.

=====================================================

ЗА ПРЕДЛАГАЩИ ОБУЧЕНИЕ И КУРСОВЕ

Желаете ли това, което сте написали да бъде прочетено от милиони хора по света, да добиете популярност или да сте известни с Вашия труд за който нямате средства за издаване?

Желаете ли Вашата дисертация, проект, курсова или дипломна работа да стане достояние и пример за творчеството Ви за хиляди онлайн потребители?

Желаете ли тази разработка да бъде четена на таблети, стационарни или мобилни компютри и оформена професионално?

Ако Вие сте преподавател, изследовател или специалист с дългогодишна практика в определена област и имате тема или труд, които желаете да достигнат до по-голям кръг от хора, можете да ни изпратите материалите в текстов /Word или Pdf/ файл и ние ще се свържем с Вас.

ВСЕКИ РАЗРАБОТИЛ КУРС ИЛИ ПРОГРАМА ПОЛУЧАВА СПЕЦИАЛЕН АТРАКТИВНО ОФОРМЕН СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОР НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ КУРСЪТ

 

- Всеки ли може да добави курс в Предприятие кастро и какви са темите?

- Всеки, който се чувства подготвен може да направи собствен курс при нас.


Условието е да бъде добър в своята област и да има достатъчно познания за да го направи.

Последователност:
Материалите задължително трябва да бъдат написани на български език, /може и на английски, но задължително на стилово издържан, както и технически отговарящ на разработената тема/, посочките /позоваването/, цитати и др. задължително се отбелязват или под черта или се индексират и в края на глава или произведение и се посочва от къде е цитата или кой е автора, страница и т.н.

Не се допуска плагиатство!

Последователност на подготовката за Ваш курс.

1. Написвате курса и ни го изпращате в word или pdf файл. /Приложения и снимки се описват според посочките, ако не са вътре в текста. Обемът на страниците трябва да не бъде под 60-80стр. /- без снимковия материал/. Шрифт стандартен размер - 14 - желателно е Times New Roman.
2. Наши специалисти ще прегледат материала и ще Ви отговорят дали се одобрява или не. /Преглед на материали се осъществява в десет дневен период за текстове на български едик и в рамките на един месец за текстове на английски език - не включващи празници и почивни дни/.

При одобрение на материалите следва:
3. Подписвате декларация - нотариално заверена, че творбата Ви /описва се темата и съдържанието/ се предоставя безвъзмездно за използване в сайта http://www.castrobg.com и неговите подстраници и никъде другаде.
В декларацията трябва да пишете също, че творбата Ви е лично Ваша разработка. /Текстът можем да Ви го изпратим след одобрение на разработката Ви или с тези насоки да отидете при нотариус и той ще Ви напише декларацията и ще я завери/.
Изпращате ни я препоръчано на адреса за кореспонденция /Приемаме само оригинали - без копия/.
4. Наши сътрудници ще разработят цялостния проект и ще го публикуват в сайта, дъстъпът до курса ще става само с парола и регистрация.
5. Ако курсът Ви изисква онлайн участие и/или дискусия, ще бъдете добавен във форума с определените за целта права /правата са администраторски или администраторски с ограничен достъп до някой файлове или ръководител на курс, автор на курс и т.н./.
6. Вече сте част от екипа: Ваша снимка ще бъде добавена в сайта в секция “Екип” и очаквайте овации за Вашите разработки.
Честито !

По банков път се заплаща единствено /еднократно/ такса за техническа обработка /флаш презентация, видео обработване, електронно страниране и модулен сайт изработка. /Таксата се определя според обема на работа и съдържание на Вашия курс/. Таксата не надвишава 400 лева. /В нея са включени всички дейности описани по-горе/.

Бонуси:
Безплатно получавате страница в интернет магазина на която е упомената Вашата банкова сметка и цената на курса, който предлагате. Цената за обучение сами си определяте и я получавате от записалите се потребители директно на посочената от Вас банкова сметка.
Безплатно администриране на потребители и насоки към тях.
Реклама на Вашия курс в интернет сайтове и сайтове с обяви.

Примерни курсове:
Разработките и темите могат да бъдат свързани с изкуство, технологии, химия, физика, анатомия, музеология, културно историческо наследство, християнско изкуство, история, история на изкуството, агиология, религия, религиозен туризъм - поклоннически пътувания, консервация и реставрация, археология, църковна археология, архитектура, дизайн, мода, живопис, графика, и други техники, иновации в различни сфери, творческо писане, поезия, устойчиво развитие и др. /не приемаме курсове по математика - защото не я обичаме :) - да не се обиждат математиците, те боравят с цифри/.

За други курсове, които не намирате в списъка, можете да се свържете с нас.

 

Copyright © Castrobg.com All Rights Reserved