РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ

Индивидуална разработка на дипломни работи, курсови работи, есета, реферати или магистърски тези, презентации. Разработваме докторантски програми и проекти по заявка като съдействаме на бъдещите докторанти с насоки за български и чуждестранни университети.

Модулни програми за обучение по определена тема или сфера могат да бъдат разработени по заявка. Програмата или курсът ще бъде добавен в системата и желаещите ще имат възможност да задълбочат познанията си в определена област. така всеки желаещ да получи разработка на теза, дипломен проект или докторанстка теза ще може с водещите на програмата да доразвие и разработи цялостния проект заедно с водещите и под тяхното ръководство.

Този вариант е доказателство, че ще получите индивидуални решения за всяка тема и област свързана с предмета ни на дейност.

За разработка на определен модул /курс/ е необходимо да изпратите предложение за разработка /описвате желаният курс - тема, теза и т.н./ до нашият екип.

Работим и с външни специалисти /магистри, специалисти с науно образователни степени доктор и доцент/, които с техните компетенции в определени области ще задоволят Вашите изисквания за съставянето на курс или обучение.

Курсовете могат да бъдат създадени и като дипломни проекти / тези / работи / WORD или pdf /epub електронни книги готови за печат.

Цената за дипломен проект, курс или разработка е според обема 100 страници - 800 лева -/без снимковия, графичен или илюстративен материал/ чист текст шрифт Times New Roman - стандартен размер 14 /снимките, графиките, преводи от други езици за разработката НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО/. Превеждаме и цитираме от японски, английски, френски, немски, холандски, шведски, норвежки, италиански, руски и др. /за други езици можете да попитате и предварително уточняваме детайлите./. Ако имате Ваши графики, рисунки или снимков материал е необходимо предварително да ни го изпратите с описание на файловете.

Използваме и древни езици: старогръцки, латински, староеврейски, староруски и др. за специализирани творби.

Изходните материали ще бъдат написани на български език, стилово издържани и подредени, готови за печат, технически отговарящи на разработената тема. Посочките /позоваването/, цитати и др. се отбелязват или под черта или се индексират в края на глава или произведение и се посочва от къде е цитата или кой е автора, страница и т.н.

Материалите получавате записани на DVD-R диск с приложенията и текста с препоръчана поща на посочен от Вас адрес.

Време за разработка на материал от 100 страници - 45 работни дни като работим съвместно с Вас /заедно изготвяме всичко в хода ра работата/.

Всяка разработка е уникална и не повтаря други автори, разработва се единствено за целта и желанието на потребителя.

Области на разработките: Изобразително изкуство, История на изкуството, Живопис, Графика, Реставрация и консервация, Техники в изобразителното изкуство, История и Археология, Археометрия, Музеология, Библиотечно- информационни науки, Културно историческо наследство, Християнско изкуство, Църковни изкуства, Агиология, Религия, Теология, Църковна археология, Архитектура, Дизайн, Мода, Културология, Мултимедийни технологии, Английски език и литература, Обучения и преподавателска дейност. Методики и др. / За други области от изкуството и технолигията се свържете с нас/.

/Цената за написване на английски език се договаря допълнително, както и сроковете/

АКАДЕМИЯ КАСТРО е символ на стил, успех и реализация.

 

Copyright © Castrobg.com All Rights Reserved