КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Корпоративното обучение се отнася към дейностите за професионално развитие, предвидени за обучение на служители.

Подписваме договори за обучение и организираме обучения. За повече информация се свържете с нас.

На всички участници се издава сертификат за завършен курс удостоверяващ участието на лицето.
Ние използваме корпоративни обучения като продължаващо обучение и като част от цялостно усилие, за да се определи ефективността на служителя в дадена област и повишение на квалификацията.

Корпоративното обучение в група ще Ви сплоти с екипа и ще бъде стимул за запазване на мениджърските позиции на ключови служители в рамките на организацията им. Този тип обучение създава по-добро портфолио на служителите в дадена организация, а също опресняване на знания и споделяне на опит.

Основна роля на корпоративното обучение на което наблягаме е да се гарантира, че един служител има необходимите знания и умения, за да се ангажира с конкретна операция или задание.

ВСИЧКИ КУРСОВЕ, ПРОГРАМИ И МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В МОДУЛИ ЗА КОРПОРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ.

 

За други въпроси и договори можете да се свържете с нас.

 

Copyright © Castrobg.com All Rights Reserved