ДЕЙНОСТИ

Иконография и стенописи; мозайки и стъклописи; реставрация и консервация на художествени произведения и стенописи, както и произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, етнографски и други с тези характеристики; дърворезби; позлатяване и реставрация на позлата; професионално образование и обучение; провеждане на курсове за начална, продължаваща и допълваща квалификация; провеждане на курсове за квалификация на учители; провеждане на курсове за длъжностни лица по безопасност и здраве и координатори по безопасност и здраве; организиране и провеждане на квалификационни курсове за обучение на кандидати в средните специализирани училища, полувисши и висши учебни заведения;, провеждане на семинари, курсове и тренинги; компютърно обучение; обучение и сертифициране по национални и международни програми; разработване и участие в образователни и обучителни проекти; организиране и провеждане на интерактивни – онлайн обучения; разработка на софтуерни и аудиовизуални продукти за обучение и квалификация; разработка и реализация на образователни и консултативни програми; организиране на конференции; провеждане на тестове за професионална квалификация; организация и управление на школи по изящни и приложни изкуства; провеждане и организиране на курсове по чуждоезиково обучение; издателска, преводаческа и рекламна дейност; проектантска и посредническа дейност; графичен и уеб дизайн; студийна работа; озвучаване; осветление; видео и аудио записи; сделки с интелектуална собственост; печатна и предпечатна дейност; производство на аудио-, видео-, мултимедийно и интернет съдържание; фотографски услуги;, озеленителен външен и вътрешен дизайн; интериорен дизайн; ремонтни и строителни дейности; създаване на графични приложения и визуализации в сферата на интериорния дизайн; галерийна дейност; консултации свързани с предмета на дейност.

Чрез тази платформа за онлайн обучение даваме възможност на всеки да се бори за водещи позиции в различни сфери на обществото, получавайки задълбочени познания в определена област.

Разработваме и прилагаме отлични онлайн програми за научни и образователни цели.

Извършваме цялостни и щателни проучвания, които отговарят на нуждите и проблемите на практика. Опитваме се и се стремим да засилим връзките между теория и практика, чрез партньорство с фирми, общности, училища, университети, институти и специалисти.

Стараем се да поддържаме сайта като научна общност за ученици, студенти, преподаватели, специалисти и учени.

Повече за нас можете да прочетете в основния сайт www.castrobg.com

 

 

Copyright © Castrobg.com All Rights Reserved